Vyhledávat

Více o mém vzdělání

Vzdělání

PdF MU Brno, Učitelství pro 2.stupeň, výtvarná výchova a občanská výchova
Pdf MU Brno, Speciální pedagogika, specializace Etopedie, bakalářský studijní program

Odborné kurzy

kurzy a semináře se zaměřením na artefiletiku a arteterapii (např. Letní škola artefiletiky 2006, 2007,2008)
sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychodynamické psychoterapii SUR se zaměřením na arteterapii (500 hodin)
výcvik Práce v hliněném poli (2014 – dosud)
Psychoterapeutické minimum ČIB (2020 – 2022)
Koučink jako umění (2022 – dosud)

Praxe

2005 – 2020

výtvarný  pedagog Lužánky – středisko volného času, Brno

2012 – 2014

výtvarný kroužek, Lesní školka Šiška, Brno

2018 – 2019

DVPP pro Středisko služeb školám Brno a KVIC Ostrava

2020 – dosud

lektorka prožitkového tvoření na volné noze

2022 – dosud

výtvarný pedagog v Lesní škole Liška, Brno

2022 – dosud

výuka na Katedře sociální pedagogiky, PdF MU Brno

Publikační činnost

Knihy:

Hravé tvoření pro malá stvoření, Portál, Praha 2014
Nápady pro rodičovskou dovolenou, Portál, Praha 2011
Výchova prožitkem. Tvořivé hry a činnosti pro mateřské školy. Portál, Praha 2013
Ruce v hlíně. Tvořivá keramika pro děti. Portál, Praha 2016

Odborné časopisy:

Děti a my, Portál (leden-prosinec 2012)
Informatorium 3-8 , Portál (září 2013 – prosinec 2014)